Statistici 2018

Incidența trimestrială                                            Rata de incidență

Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV                                   Trim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV

0         0          0         0                                             0         0          0         0