1.1. Dispozitii generale

 

 1. a)Relatiile unitatii cu presa, cu reprezentantii mass-media se desfasoara prin intermediul purtatorului de cuvant al unitatii care este  numit de conducerea unitatii.
 2. b)Purtatorul de cuvant al unitatii va informa reprezentantii mass-media asupra activitatii unitatii prin organizarea de conferinte de presa, emiterea de comunicate de presa, acordarea de interviuri si publicarea de articole de presa.
 3. c)Conferintele de presa se organizeaza in functie de evenimente, de cererea presei si interesele
 4. d)Interviurile se dau numai de persoanele desemnate de conducerea unitatii, intr-un cadru organizat, la sediul Unitatii sau in birouri speciale ale presei; asumarea acestor responsabilitati de catre personal care nu este desemnat in acest scop este considerat ca depasirea competentei.  In cazul in care o persoana desemnata pentru comunicarea cu mass-media nu detine informatia solicitata, aceasta neincadrandu-se in domeniul sau de activitate, responsabilul nu este autorizat sa ofere informatii neavizate. In acest caz, se amana raspunsul, se contacteaza administratorul/reprezentantul legal si se furnizeaza un rapuns ulterior avizat de conducerea unitatii.
 5. e)Salariatii care dau declaratii presei in numele unitatii fara a fi mandatati de conducere in acest sens isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la aceste declaratii si vor suporta in consecinta.
 6. f)Accesul in incinta unitatii este permis numai reprezentantilor mass-media acreditati si numai cu acordul administratorului, care va nominaliza in mod explicit locurile in care se poate filma sau persoanele carora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacientilor (cu acordul acestora). In acest scop, anterior, reprezentantii mass-media vor face demersuri scrise in vederea obtinerii acordului de principiu.
 7. g)Deplasarea reprezentantilor mass-media in incinta unitatii se va face numai cu ecuson si echipament corspunzator  si, obligatoriul, cu un insotitor stabilit de conducerea unitatii.
 8. h)Este interzis cu desavarsire accesul reprezentantilor mass-media in în zonele: zonele in care este marcat accesul controlat sau interzis accesul publicului. Aceste zone se vor marca cu indicatoare care interzic accesul publicului.
 9. i)In cazul în care acestia, reprezentantii mass media doresc intervievarea unui pacient, se va permite acest lucru numai după ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa (Anexa 2).
 10. j)Acordurile în scris vizavi de oferirea informatiilor cu privire la starea de sănătate, medicamentatie, tratament, conditie fizică, etc, ale pacientilor sau cu privire la luarea unor interviuri sub formă de înregistrare audio/video sau fotografierea acestora, se vor da pe formular  ”Acordul pacientului privind filmarea / fotografierea in incinta unitatii sanitare”, Anexa 1 la OMS nr. 1410/2016 (Anexa 3).

 

1.2. Persoane desemnate în relatia cu mass-media

Administratorul  numeste prin hotarare o persoană cu responsabilităti în relatia cu mass-media -purtător de cuvant.

Acesta isi va însusi prevederile prezentei proceduri, va pune în aplicare cerintele acesteia si va răspunde de îndeplinirea tuturor prevederilor procedurii.

În cadrul centrului medical/structurii de spitalizare de zi, relatia cu mass-media este asigurată NUMAI prin intermediul purtătorului de cuvânt.

 

1.3.  Liberul  acces la informatiile de interes public 

1.3.1. Centrul medical are obligatia să comunice urmatoarele informatii de interes public:

 1. a) actele normative care reglementează organizarea si functionare a unitatii;
 2. b) structura organizatorică, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente;
 3. c) numele si prenumele persoanelor din conducere si ale responsabilului cu difuzarea informatiilor publice;
 4. d) coordonatele de contact, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii web;
 5. e) programele si strategiile proprii;
 6. f) lista cuprinzand documentele de interes public;
 7. g) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

1.3.2 Accesul la informatiile prevazute la alin. 1.3.1se realizează, după caz, prin:

– afisare la sediul unitatii

– în publicatii proprii,

– pe pagina web proprie;

1.4.  Acordarea interviurilor în cadrul unitatii

1.4.1. Interviurile vor fi acordate numai de către purtător de cuvânt, cu respectarea  următoarelor reguli:

 1. a) Privind drepturile copilului

– informatiile puse la dispozitia mass-media în cadrul interviului vor tine cont de dreptul la protejarea imaginii publice si a vietii intime, private si familiale ale copilului în cauză;

– nu vor fi făcute publice informatii cu privire la indicii care ar putea duce la identificarea copilului în vârstă de până la 18 ani în situatia în care acesta a fost victima unei abuz sexual, abuz fizic sau psihic, sau a fost acuzat de comiterea unor infractiuni sau martor la savarsirea acestora. Informatii cu privire la identitatea copilului sau starea lui de sănătate vor fi făcute publice numai cu acordul scris al părintilor, al persoanei în grija căreia se află copilul sau a unui reprezentant legal.

– nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, nationalitatea, rasa sau religia copilului precum si un eventual handicap al acestuia.

 1. b) Privind demnitatea umană și drepturile pacienților

– declaratiile referitoare la o personă se vor face respectând drepturile si libertătile fundamentale ale omului, dreptul la viată privată si dreptul de a se respecta imaginea proprie.

– informatiile cu privire la o persoană retinută pentru cercetări, arestate sau aflate în detentie se vor pune la dispozitia mass-media numai cu acordul scris al persoanei.

–  nu va fi dezvăluită în nici un fel identitatea unei persoane victimă a unei infractiuni privitoare la viata sexuală cu exceptia cazului în care persoana a dat Acord scris.

– nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnică, nationalitatea, rasa sau religia unei persoane precum si un eventual handicap al acestuia.

– informatii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante în legătură cu boala si cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii  se vor pune la dispozitia reprezentantiloe mass-media numai cu acordul persoanei, sau în cazul unui persoane fără discernământ ori decedată, cu acordul familiei sau apartinătorilor.

1.5.  Reclamatii în sensul prezentei proceduri

1.5.1. Reclamații privind divulgarea unor informații referitoare la un pacient fără acordul în scris al acestuia.

1.5.1.1 În cazul divulgării de către purtătorul de cuvânt al unitatii a unor informatii cu privire la împrjurările mentionate în procedură fără acordul în scris al persoanei/pacient atrage după sine sanctionarea disciplinară.

1.5.1.2 În cazul solicitării unor daune morale sau materiale de către un pacient în privinta căruia s-au divulgat informatii de oricare natură fără acordul scris al acestuia vor fi suportate de către Purtatorul de cuvânt.

1.5.2 Reclamații cu privire la divulgarea unor informații sau imagini în legătură cu un pacient fără acordul scris al acestuia, obținute de Reprezentanți mass-media cu echipamente audio -video ascunse.

1.5.2.1 În cazul unor astfel de sesisări pe baza imaginilor / înregistrărilor audio puse la dispozitie de pacientul reclamant si cu ajutorul acestuia se va identifica ziua si ora la care înregistrarea a fost făcute, precum si  reprezentantii mass-media care se fac răspunzători de situatia creată.

Măsuri luate :

– se va aduce la cunostiintă în scris Angajatorului reprezentantilor mass-media ce se fac vinovati, fapta respectivă si se vor solicita în scris măsurile care au fost luate împotriva Reprezentantilor mass-media reclamati;

– se va interzice pe viitor accesul Reprezentantilor mass-media vinovati de situatia creată pe teritoriul Unitatii.

1.5.2.2. – se vor aduce la cunostiinta pacientului reclamant măsurile luate cu mentiunea că unitatea este absolvita de orice vină pentru înregistrări audio/video efectuate cu camera ascunsă.

1.5.2.3 Cererile si reclamatiile vor fi solutionate in termenele legale de compartimentele carora le-au fost repatizate de conducerea unitatii si vor fi comunicate petentului prin mijloacele prin care au fost transmise unitătii, respectiv electronic sau cu posta.

1.5.2.4  Evidenta reclamaţiilor sau plângerilor de acest gen se face de purtatorul de cuvant.